Fördjupningsuppgift: Butiksprofiler - Praktisk marknadsföring

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Marknadsföring
  • MVG
  • 5
  • 2616
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Butiksprofiler - Praktisk marknadsföring

En fördjupningsuppgift i praktisk marknadsföring där eleven kort redogör för vad "butiksprofilering" innebär, och vilka faktorer som kan påverka butikers s.k. profil. Eleven presenterar även svar på ett "case" med koppling till butiksprofilering.

Innehåll

1. Faktafrågor:
- Förklara vad som menas med butikens profil
- Beskriv lågprisbutikens profil.
- Beskriv specialistbutikens profil.
- Beskriv en exklusiv profil.

- Vilken typ av butik har ett sortiment som är djupt och smalt?
- Vilken typ av butik har ett sortiment som är grunt och smalt?
- Nämn två olika sätt att påverka kunderna att välja butik.
- Hur skaaps en butiksmiljö som underlättar och inbjuder till köp?

Case-frågor:
2. Vilken profil har butiken?
3. Steps
4. Music Man

Utdrag

1. Faktafrågor:
a) Förklara vad som menas med butikens profil
Butikens profil kan beskrivas som deras ansikte utåt och hur de uppfattas av kunderna, varje butik har olika karaktärer.

b) Beskriv lågprisbutikens profil.
Hos lågprisbutiken är det priset som ligger i fokus. Deras annonser är ofta färgstarka så att de väcker intresse och (det billiga) priset drar mycket uppmärksamhet till sig. De kan vara ganska röriga och många varor samt specialpriser ryms på den lilla ytan.

c) Beskriv specialistbutikens profil.
Specialistbutiken har en speciell inriktning som de visar i sin profil. De har inte något brett sortiment men oftast djupare, samt att de brukar ha mycket bra expertis inom deras område... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Butiksprofiler - Praktisk marknadsföring

[0]
Inga användarrecensioner än.