Fördjupningsuppgift: Celler - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • MVG
 • 6
 • 1836
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Celler - Biologi A

En fördjupningsuppgift där eleven kortfattat redogör för bland annat cellers uppbyggnad samt växtgenetik och proteinsyntesen. Se fullständig innehållsförteckning nedan (under "Innehåll").

Elevens kommentar

Kunde utvecklat. Vad är virus? Lite mer

Innehåll

- Den strukturella enheten
- Prokaryota celler
- Eukaryota celler
- Funktionerna av växtcellernas organceller
- Cellvägg
- Kloroplast
- Vakuoler
- Cellkärna
- Ribosmer
- Endoplasmatiskt nätverk
- Cellmembran
- Mitokondrie
- Sockermolekyler
- Proteinsyntesen, steg för steg
- Två typer av celldelning
- Mitos faser
- Meios faser
- Virus (som en oinbjuden gäst)
- Källor

Utdrag

Den strukturella enheten
En cell är vårt livs minsta och första enhet. Denna cell är vi innan spermien befruktat ägget. Våra celler är omslutna av membran som har en mängd olika ingredienser med arvsanlag och proteiner. Den första cellen bildades för ca 3 miljarder år sedan i ett stort urhav. Vårt utbud av celler behöver försöka sig ständigt vilket de görs genom delning likaså är det för våra växter och djur- Vi delar upp cellerna i två huvudgrundliga grupper: Eukaryoter och prokaryoter.

Prokaryota celler
De prokaryota cellerna är de allra första levande organismerna som saknar cellkärna och kärnmembran. Dessa celler är väldigt små och bär därför sitt DNA i en kromosom inne i vätskan som omger cellens organ. Domänerna som tillhör denna grupp celler är bakterier och arkebakterier.

Eukaryota celler
De eukaryota cellerna är organismer som bär på ett flertal olika komplexa celler, för att få ett begrepp om hur stora dessa organismer är brukar man tala om en volym på 10-100 mikrometer. Dessa celler utgör även människans vävnad likaså med djurens. Eftersom eukaryoter innehåller membranreceptorer, DNA i en kärna istället för i en kromosom finns det åtgärder som skiljer de åt... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Celler - Biologi A

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-10
  Hjälpte mig väldigt bra. Bra fakta, tydlig.
 • 2015-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tack! det är jätte bra förklaring
 • 2017-05-08
  gav mig ett a tack vare detta
 • 2016-08-26
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa