Digerdöden | Introduktion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • B
 • 4
 • 558
 • PDF

Digerdöden | Introduktion

En kort och introducerande fördjupningsuppgift om digerdöden. Eleven redogör bland annat för sjukdomens orsak, spridning och symptom, samt gör en mycket kort jämförelse med spridningen av ebola i Kongo-Kinshasa.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Digerdöden som betyder ”stor” på fornsvenska kom till Sverige år 1350 enligt NE.SE så tog den epidemiska sjukdomen ca hälften av de 750 000 individers liv som bodde i Sverige. Orsaken har enligt många varit råttor men forskning har visat att det inte var råttan som var problemet utan bara agerade budbärare. Eftersom hälften av befolkningen dog ledde det fram till en dramatisk brist på arbetskraft. Var tredje människa dog.

Under Stockholms äldsta stenbro, också känd som Norrbro, så hittar du entrén till Medeltidsmuseet. När du väl är inne i museét befinner du dig vid disken med information böcker o.s.v. längre fram finns en lång mörk och skrämmande tunnel, det första som möter din blick är den 55 meter långa stadsmuren som finns bevarad ända från år ca 1520."... Köp tillgång för att läsa mer

Digerdöden | Introduktion

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Perfekt! gav lätt fakta om digerdöden!!!!!!!!