Hitlers väg till makten | Idealistiska och Materialistiska Perspektiv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 3
  • Annat
  • G
  • 1
  • 257
  • PDF

Hitlers väg till makten | Idealistiska och Materialistiska Perspektiv

En mycket kort fördjupningsuppgift som förklarar Hitlers väg till makten utifrån ett idealistiskt och ett materialistiskt perspektiv. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

"Den materialistiska historiesynen koncentrerar sig på ekonomi och produktionskrafter och lägger mindre vikt vid vad olika personer och grupper tycker eller står för rent ideologiskt. Karl Marx är ett bra exempel på historiematerialist. Han snodde Hegels idé om den dialektiska principen för att förklara historiens utveckling med ekonomiska drivkrafter. Den idealistiska synen ser mer till människor och idéer och lägger ibland stor vikt vid enskilda individers betydelse för utvecklingen. Den äldre idealismen snöade gärna in på olika kungar och andra regenter och deras betydelse."

Elevens kommentar

Skriva mer.

Innehåll

- Förklara hur man ser på drivkrafterna i historien ur ett idealistiskt respektive materialistiskt perspektiv.
- Gör en analys av hur Adolf Hitler kan få makten i Tyskland på 1930-talet utifrån dessa två olika synsätt/perspektiv.

Utdrag

"Ut ett idealiskt perspektiv fick Hitler makten i Tyskland genom starka budskap och idéer om att man måste skydda den vita rasen, att tyskarna är ett herrefolk som är bättre än andra. Han talade om ett rent Tyskland, om gemenskap. Hans budskap rullade på radion och ur högtalare i staden. Han försktade svaghet och hjälplöshet och ansåg att malighet och våld ingick i den nazistiska mentaliteten."... Köp tillgång för att läsa mer

Hitlers väg till makten | Idealistiska och Materialistiska Perspektiv

[0]
Inga användarrecensioner än.