Ekonomiska system och Fördelningspolitik - Fördelar och Nackdelar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 3
 • 1330
 • PDF

Ekonomiska system och Fördelningspolitik - Fördelar och Nackdelar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som kort redogör för ekonomiska system (bland annat planekonomi och marknadsekonomi). Vidare så diskuteras fördelar och nackdelar med vardera system, samt vad begreppet "fördelningspolitik" innebär.

Innehåll

- Planekonomi
- Marknadsekonomi
- Fördelar och nackdelar med dem ekonomiska systemen
- Ståndpunkt på skalan
- Rubbas våra privatekonomier av lågkonjunktur och högkonjunktur
- Fördelningspolitik

Utdrag

"En planekonomi är ett ekonomiskt system, där ekonomi bygger på att staten ska lägga sig i allt och bestämma landets ekonomi. Staten bestämmer vilka varor och tjänster som ska framställas, vad varor och tjänster får kosta och hur mycket de anställda ska få i lön. Prestationer och ambitioner kan dock inte sätta sin prägel eftersom alla äger allting tillsammans. Det är istället politiker som bestämmer hur ekonomi ska utvecklas i landet. Karl Marx var en socialist och en av de som kritiserade marknadsekonomi. Kritiken kom att formuleras med en ideologi som kallas socialism. En planekonomi är mindre flexibel jämfört med en marknadsekonomi och en planekonomi innebär att konkurrensen är inneslutna av vissa gränser. Alltför få konkurrenter innebär att förbättringar av produkter och prissänkningar blir färre. Och därmed avtar den ekonomiska utvecklingen i landet.

Marknadsekonomi är ett ekonomiskt system, där priset sätts på och av en marknad. Marknaden är både utbud och efterfrågan. Man säger att utbud och efterfråga är de som bestämmer priset och att de kan variera beroende på olika säsonger. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa. Allt detta motsvarar en liberal ideologi. Priset blir högre om många vill köpa en vara som det är ont om och lägre om få vill köpa en vara som det finns gott om. På samma sätt kan man få högre lön när det är brist på personal och lägre lön om det finns många arbetslösa som vill ha samma arbete."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska system och Fördelningspolitik - Fördelar och Nackdelar | Fördjupningsuppgift

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra skrivet! Fick mig att förstå vad Planekonomi samt Marknadsekonomi handlar om.
 • 2015-06-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var jätte bra Fick svar för mina frågor Hade källa
 • 2016-05-23
  ----------------------------------------
 • 2016-03-11
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Vvggvggttgtggtgtgtgtggtgtggtgtggtg