Fördjupningsuppgift: Enväldiga kungar i Sverige, 1500 - 1700 - Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Handels- och administrationsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia
  • G
  • 3
  • 1281
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Enväldiga kungar i Sverige, 1500 - 1700 - Historia A

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för Sveriges enväldiga kungar mellan 1500 - 1700. Eleven sammanfattar kort vad varje kung gjorde under sin tid vid makten, samt redogör för viktiga händelser i det svenska samhället under kungarnas tid vid makten.

Källa: Epok, Historia A

Lärarens kommentar

Bra innehåll

Elevens kommentar

Mer egna ord, reflektioner

Innehåll

- GUSTAV VASA 1523 - 1560
- ERIK XIV 1560 - 1568
- JOHAN III 1568 – 1592 & SIGISMUND 1592 – 1599
- KARL IX 1599 – 1611
- GUSTAV II ADOLF 1611 – 1632 (AXEL OXENSTIERNA 1612 – 1654)
- FÖRVALNINGEN
- 30-ÅRIGA KRIGET
- FÖRMYNDARREGERING
- DROTTNING KRISTINA 1644 – 1654
- DET KAROLINSKA ENVÄLDET
- KARL X GUSTAV 1654 -1660
- FÖRMYNDARREGERING 1660 – 1672
- KARL XI 1672 – 1697
- KARL XII 1697 – 1718
- MERKANTILISM
- KULTUR

Utdrag

"GUSTAV VASA 1523 - 1560
Gustav Vasa räknas som den första i ett led av enväldiga kungar mellan 1500 – 1700 i Sverige. Innan hans tid hade kyrkan haft den största makten. Under sin tid vid makten reformerade han Sverige, som tidigare varit katolskt, till protestantiskt. Innan sin död 1560 hann han få igenom ett beslut om att riket skulle ärvas. Han hade tre söner som kunde ärva kronan: Erik, Johan, Karl och Magnus.

ERIK XIV 1560 - 1568
Erik, liksom sin far, stötte på motgångar. Mycket av de rikedomar som Gustav Vasa samlat in under sin tid som kung tog slut under ett långt krig mot fienden Danmark. Han såg en chans att återställa rikets ekonomi och intog därför delar av Estland för att få kontroll över handeln och tullinkomsterna över Östersjön."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Enväldiga kungar i Sverige, 1500 - 1700 - Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.