Epoker inom Medeltiden | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • B
 • 4
 • 1412
 • PDF

Fördjupningsarbete: Epoker inom Medeltiden | Historia A

En fördjupningsuppgift som redogör för olika epoker inom medeltiden och dess utmärkande händelser. Fokus ligger på Tidiga medeltiden, Högmedeltiden och Senmedeltiden. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Medeltiden var en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från ca 500 till 1500. Det är perioden efter det västromerska rikets fall och uppfattas som en dyster och ointressant del av historien. Det var en ”mellantid” och människan levde i okunnighet, tyckte man. Man ville istället återuppliva kultur och vetenskap från antiken, den epok som ansågs vara människans guldålder. Medeltiden betraktas som en ganska så mörk period i Europas historia, då det inte hände så mycket, vilket jag tycker inte stämmer.

Jag har valt att presentera de olika medeltida epokerna och berätta om dess historia samt samhället på den tiden. Eftersom att jag kommer presentera historia och samhället så kommer några utav de olika perspektiven smälta in, som t.ex. kyrkan, jordbrukslivet, människorna, sjukdomar, kultur osv. Så i stort sett kommer jag skriva lite om allt möjligt, men dock i mindre drag.

Tidiga medeltiden (500-1000): Det var när medeltiden kom som det grekiska storväldet försvagades, men det romerska blev dock starkare. Det grekiska riket uppdelades och det bildades mindre små stater. Självklart uppstår det konflikter mellan dessa nya stater som leder till krig."... Köp tillgång för att läsa mer

Epoker inom Medeltiden | Historia A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-08
  helt ok!!!!!..............................
 • 2016-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kjhbgvfcdfghjiokpkijhgfdxfghjio
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra information! hade med allt