Fördjupningsuppgift: Ergonomi på arbetsplatsen - Idrott och hälsa 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsuppgift: Ergonomi på arbetsplatsen - Idrott och hälsa 1

En fördjupningsuppgift som undersöker både fysisk och psykisk ergonomi på arbetsplatsen.

Följande frågor besvaras:
- Beskriv din nuvarande arbetsplats i skolan.
- Beskriv en idealisk arbetsplats, hur skulle en drömarbetsplats se ut?
- Vad kan du göra för att förbättra din arbetsplats utan att det kostar för mycket?

Utdrag

"Beskriv din nuvarande arbetsplats i Skolan.
Skolors uppgift är att sätta eleverna i första hand eftersom det är vi elever som ska få vår utbildning inför framtiden på denna arbetsplats. Att Östrabo har ansträngt sig i denna fråga är något som jag som elev märker tydligt. Enligt mig är de flesta av skolan sittmöbler så som stolar och soffor anpassade efter sitt ändamål. Soffor som står i korridorerna är mjuka och fungerar bra att ligga i, vilket är bra då eleverna ofta vilar i korridorerna på raster eller liknande. På liknande sätt är stolarna i lektionssalar ergonomiska om man sitter upprätt, men inte om man är sitter mer ”säckigt” och avslappnat. Enligt mina egna erfarenheter är det lättare att ta in ny information om man sitter upprätt, då fler muskler aktiveras och man känner sig mer alert samt mer redo att in ny information. Jag anser därför att sittmöblerna på Östrabo är bra anpassade efter elevernas behov på skolan.

Lokalerna är även välstädade och ventilationen fungerar bra. Salarna är även väl isolerade, vilket gör att man lättare kan koncentrera sig på skolarbetet under lektion. Jag anser i allmänhet att skolan är väl anpassad till oss elever sett från ett tekniskt perspektiv.

Den psykosociala miljön är dock enligt mig något som är mindre bra anpassat efter eleverna. Uppgifterna som ges ut av skolan kan innebära en hel del stress för eleverna, vilket både har sina för- och nackdelar. Fördelen är att eleverna förbereds inför stress i det framtida livet, nackdelen är att stress som denna kan vara väldigt svårhanterlig och kan leda till åkommor som magsår eller depression."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Ergonomi på arbetsplatsen - Idrott och hälsa 1

[0]
Inga användarrecensioner än.