Fördjupningsuppgift: Faktorer som formar individer - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Svenska B
  • VG
  • 3
  • 993
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Faktorer som formar individer - Svenska B

En fördjupningsuppgift där eleven reflekterar över faktorer som bidrar till att forma en individs liv. Fokus ligger bland annat på barndom, föräldrars påverkan, skolan, media, omgivning samt deltagandet i olika aktiviteter.

Utdrag

"Först och främst anser jag att hur barndomen gestaltar sig har en avgörande betydelse för hur vi kommer att formas som vuxna och vår personlighet utvecklas hela livet oavsett om vi har ett funktionshinder eller ej. Såväl sociala, psykologiska som biologiska faktorer påverkar hur ett människoliv utvecklas. Dessa faktorer samverkar med varandra. Vi föds med olika biologiska förutsättningar, vi växer upp under olika sociala förhållanden och vi påverkas psykologiskt utifrån hur vi tas om hand under uppväxten av våra föräldrar eller andra vårdare.

Jag anser att föräldrarnas påverkan och inflytande formar hur vi i framtiden kommer att göra intryck på andra människor. Jag har läst artikeln ”Personlighetens vagga”, ur boken (Generationsklyftan hotar demokratin, 2007) som är skriven av Carlberg. I artikeln menar man på att familjen har en stor påverkan på vår personlighet, och att arv och miljö gör oss till den person vi en dag kan tvingas att konfrontera som vuxen, vilket jag helt håller med om. En del föräldrar i samhället klampar in och ut i barnens liv utan att egentligen lyssna till barnens behov."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Faktorer som formar individer - Svenska B

[0]
Inga användarrecensioner än.