Fördjupningsuppgift: Fallstudie i psykologi - Psykologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi B
 • VG
 • 3
 • 1431
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Fallstudie i psykologi - Psykologi B

I denna fallstudie har eleven fått ett (fiktivt) fall, där en individ brottas med ett antal olika problem såsom drogberoende och kriminalitet. Eleven försöker förklara orsakerna till problemen samt rekommendera behandlingsform genom att ta hänsyn till ett antal olika perspektiv inom psykologin (det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, det humanistiska perspektivet, det kognitiva perspektivet och det biologiska perspektivet).

Lärarens kommentar

Han tyckte jag uttryckte mig bra och fick med alla de olika perspektiven.

Utdrag

"Utgå från det du kan om de olika perspektiven (det psykodynamiska perspektivet, beteendeperspektivet, det humanistiska perspektivet, det kognitiva perspektivet och det biologiska perspektivet):

a) Hur skulle de olika perspektiven kunna förklara orsakerna till Malins problem?
b) Vilken typ av behandling hade de rekommenderat?
c) Diskutera dina tankar kring de olika behandlingsmetodernas effekt i just Malins fall.

Skriv 300 - 800 ord.
Det psykodynamiska perspektivet kan man väl säga att Malin har påverkats mycket av vad som hänt när hon var tonåring, såsom hennes relation till sin mamma, och hur hon påverkats av alla olika män hennes mamma var med. Hon hade inte en trygghet så hon började med rökning och alkohol som sedan ledde till tyngre droger. Malin förstår inte varför hon börjat med droger och därför gör hon detta omedvetet. Det kan hända att man tar till sig droger eller liknande för att dämpa sin ångest, ångesten Malin har fått är förmodlingen från hennes dåliga relation med sin mamma och att hon struntat i skolan. Nu vet man inte så mycket om Malins bakrund, det kan ju ligga mycket mer bakom allting. Men enligt Freud så har det mesta med barndomen att göra. Att det sätter sina spår och visar sig när man är vuxen. Freuds behandlingsmetod passar nog inte in på Malin pga. Att man ska helst ha gått till en psykoanalytiker 3-4 ggr i veckan, i flera års tid. Men kan förklara det ändå."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Fallstudie i psykologi - Psykologi B

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-29
  Bra beskrivning av de tre första perspektiven (psykodynamiska, inlärnings & humanistiska), men den biologiska är inte med och den kognitiva beskrivs bara hur den funkar.. och så är det med en till, helt annan uppgift :)
 • 2013-08-19
  Skriven av Studerande på Termin 1
  klart upplysande svar och inspirerandenär jag fastnat i tankegångarna.
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Brabra! Kan nog hjälpa folk på vägen
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra uppsats! beskriver olika perspektiv och behandligsformer