Relativ och Absolut Fattigdom - Orsaker och Konsekvenser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap B
 • MVG
 • 6
 • 2259
 • PDF

Relativ och Absolut Fattigdom - Orsaker och Konsekvenser

En fördjupningsuppgift där eleven beskriver vad fattigdom är (och hur där är skillnad på relativ fattigdom och absolut fattigdom), samt fattigdomens orsaker och konsekvenser. Avslutningsvis presenteras även tänkbara åtgärder på problemet.

Innehåll

- Orsaker
- Konsekvenser
- Åtgärder

Utdrag

"Fattigdom är ett centralt begrepp som idag diskuteras flitigt. Ett globalt problem som påverkar alla individer olika med sambandet geografisk lokalisering i världen. Men vad menar vi egentligen när vi använder ordet fattigdom?

Begreppet fattigdom har olika innebörd för människor i olika delar av världen. Men om man tittar på fattigdom ur ett större perspektiv så grundar det sig på en levnadsstandard som är förkastligt låg. Det kan handla om brist på materiella resurser men också om överlevnad. I helhet innefattar ordet brist på grundläggande behov som en människa behöver för ett värdigt liv. Definitionen av fattigdom i Sverige kan exempelvis vara att barn och vuxna inte har den ekonomiska standarden för att kunna klara sig varje månad."... Köp tillgång för att läsa mer

Relativ och Absolut Fattigdom - Orsaker och Konsekvenser

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra uppsats med bra beskrivningar! var till stor hjälp!
 • 2014-09-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En djup analys av fattigdom som var till stor hjälp
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Mycket tydlig o
 • 2016-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  intressant och välanvänd fakta!! super :D