Riktningar inom Feminism - Politik och Ideologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • A
 • 3
 • 1244
 • PDF

Riktningar inom Feminism - Politik och Ideologi

En fördjupningsuppgift där eleven diskuterar begreppet "feminism" utifrån ett antal olika inriktningar (bland annat särartsfeminism, socialistisk feminism och liberal feminism). Paralleller dras även till hur svenska partier ser på feminism.

Lärarens kommentar

Mycket imponerande! Bra tankar!

Utdrag

"Att vara feminist innebär att man strävar efter en bättre värld för kvinnor. Deras sociala och politiska rätt och jämställdhet med mannen. Könet spelar alltså ingen roll för en feminist. Jag tolkar feminism som de idéer, ideologier, handlingssätt, rörelser och samhällen som deltar i kampen mot förtrycket av kvinnan. Skillnader mellan könen består av dels biologiska skillnader, dels miljömässiga skillnader och jag antar att det man diskuterar är de miljömässiga skillnader då biologiska skillnader inte kan motiveras.
I särartsfeminism ser man tydligt att det finns likheter med konservatismen. Konservatismen står för stabilitet och kontinuitet och en gradvis utveckling av samhället. Ideologin betonar även kultur, traditioner och sedvänjor. Som särartsfeminismen så ses det naturligt att det finns skillnader mellan könen och att de kompletterar varandra. Konservatismen säger att ifall kvinnan är hemma med barnet så ses som en naturlig konsekvens av ärvda könsskillnader."... Köp tillgång för att läsa mer

Riktningar inom Feminism - Politik och Ideologi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra text om feminismen, såg inga större problem, utmärkt språk, bra fakta osv.
 • 2015-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra uppsats, hjälpte verkligen!
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Vådligt bra skrivet!!
 • 2015-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooooooooooooood