Fördjupningsuppgift: Flodkulturer och Högkulturer - Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia A
  • VG
  • 4
  • 1248
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Flodkulturer och Högkulturer - Historia A

En fördjupningsuppgift där eleven först definierar begreppen "högkultur" och "flodkultur", och sedan jämför de fyra civilisationerna Egypten-Nilen, Irak-Eufrat/Tigris, Kina-Huango och Pakistan-Indus (kulturellt och politiskt).

Elevens kommentar

För ett högre betyg, krävs att du drar paralleller med nutiden samt en djupare diskussion.

Innehåll

- Flodkulturer och Högkulturer
- Politik
- Högperioder
- Skiftspråk och litteratur
- Vetenskap
- Källor

Utdrag

"Jag ska inleda detta arbete genom att definiera orden högkulturer och flodkulturer. Därefter ska jag jämföra kultur och politik mellan de fyra olika civilisationerna; Egypten-Nilen, Irak-Eufrat/Tigris, Kina-Huango och Pakistan-Indus.

En hökultur menas den utveckling som ett mänskligt samhälle har uppnått. För att ett område ska kallas en högkultur ska vissa förändringar ägt rum, bl.a. produktion av jordbruket, vilket innebär att en del av befolkningen kunde bedriva annan nödvändigheter, t.ex. handel och manuellt arbete. Utvecklingen ska ha bidragit med en centralmakt, som ett resultat av politiska och sociala förändringar. Denna statsmakt ska ha sett till att skatter och sociala skikt har uppstått. En unik definition av tro ska ha genomförts, som har ersatt tidiga, lokala religioner. En viktig del av religion och kulturell förändring är en utvecklad skrivkonst."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Flodkulturer och Högkulturer - Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.