Fördjupningsuppgift: Förortssvenska - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • MVG
 • 3
 • 1084
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Förortssvenska - Svenska B

En fördjupningsuppgift där eleven beskriver den s.k. "förortssvenskan". Eleven redogör för "förortssvenskans" framväxt, samt vad som skiljer den från "vanlig" svenska. Vidare så diskuterar eleven även vilka fördomar som finns kring "förortssvenskan" och ger sedan anledningar till varför man bör försöka se bortom dessa fördomar.

Utdrag

"Man kan säga att förortssvenska, även känt som invandrarsvenska eller blattesvenska, är en slags dialekt som utvecklats i invandrartäta förorter runtom i landet t ex Rinkeby, Rosengård och Angered.

På 1960-talet började de svenska förorterna uppstå och en stor anledning till detta var det så kallade miljonprogrammet. Den dåvarande regeringen beslutade att lösa den akuta bostadskrisen i landet genom att bygga en miljon bostäder och denna desperation utav utbyggnad ledde till att bostäderna var väldigt billiga och inte av speciellt bra kvalitet. Invandrare från alla olika håll, turkar, iranier osv, lockades dit just på grund av den låga kostnaden. Resultatet av detta blev att alla dessa invandrare samlades på ett område som då givetvis innehöll en massa olika kulturer och språk. Det uppstod en så kallad ”språkkontaktsituation” mellan svenska och flera av de andra invandrarspråken. Människorna hade ännu inte lärt sig att prata flytande svenska så deras språk innehöll en hel del grammatiska fel och utöver detta så började man även ta in ord från sitt modersmål i svenskan för att göra det lättare för sig att kommunicera med varandra. På så sätt uppstod slangorden i förortssvenskan."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Förortssvenska - Svenska B

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Skrivaren använder det svenska språket med flyt
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  xdxdrtyuijokpliuhygtfrdeswasxdcftvgbhjnkml
 • 2017-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tackaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!
 • 2016-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra uppsatta som har skrivits bra