Fördjupningsuppgift: Folkmord i Rwanda - Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • VG
 • 5
 • 2836
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Folkmord i Rwanda - Historia 1b

En fördjupningsuppgift kring folkmordet i Rwanda. Eleven undersöker bland annat orsaker, händelseförloppet, inblandade parter, FN:s agerande samt konsekvenser och situationen idag.

Innehåll

- Inledning
- Orsaker: Varför skedde det?
- Händelse: Vad hände? Förlopp, aktörer, aktörernas mål & medel: vilka var förövarna, vem/vilka var ansvariga, vad ville man uppnå och hur gjorde man det?
- Åtgärder: Vad gjorde FN? Hur Agerade FN?
- Konsekvenser: Vilka spår har folkmordet lämnat? Hur ser situationen ut idag? Vilka konsekvenser har dådet haft för den utsatta befolkningen? Antal mördade?
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Inledning:
Den 6:e april år 1994 startade ett av de mest uppmärksammande folkmordet i människans historia. Händelsen utspelade sig i ett liten land i Afrika vid namn Rwanda. Hutuextremisterna försökte utrota folkgruppen tutsi samt de hutuer som ansågs sympatisera med tutsierna. Under fyra månader från april till juli mördades runt 1 miljon Rwandier, vilket innebar cirka mer än hälften av folkgruppen tutsier.

Genom att skrapa lite på ytan av händelsen kände jag direkt att det var folkmordet i Rwanda jag ville fördjupa mig inom. Syftet är att försöka förstå den etniska konflikten som uppstod mellan hutuerna och tutsierna. Samt att redogöra orsaker, händelse och konsekvenser av folkmordet.

Orsaker
Ge en bakgrund till folkmordet: varför skedde det? Försök vara så bred som möjligt, d.v.s. försök att finna fler än en anledning till händelsen.
För att kunna förstå varför folkmordet skedde, gäller det att få sig en inblick i Rwandas historia. Men även hur den etniska konflikten har byggts upp genom århundraden mellan hutuerna och tutsierna. På 1400-talet invaderade tutsierna Rwanda och gradvis alltmer tog över makten från hutuerna. Tutsierna var ett boskapsskötande folkgrupp vilket gjorde att de blev sedda som naturliga ledare. Hutuerna ansågs vara lägre i ”hierarkien”. Så dem fick arbeta på Tutsiernas marker och i utbytte fick dem skydd från tänkbara hot. Trots klasskillnaden mellan folkslagen fanns det ännu inte några konflikter där emellan. Folk från de olika... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Folkmord i Rwanda - Historia 1b

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den va jättebra inspirerades av hur texten va upplagd fotnot
 • 2015-03-13
  mycket bra den hjälpte mig komplettera min uppsats!
 • 2015-03-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra uppsats!