Synen på funktionsnedsättning i Sverige | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia
 • MVG
 • 3
 • 1633
 • PDF

Fördjupningsarbete: Synen på funktionsnedsättning i Sverige | Historia

En fördjupningsuppgift som redogör för hur synen på funktionsnedsättningar utvecklats från 1800-talet till idag. Följande frågor besvaras:

- Beskriv hur personer med olika slags funktionsnedsättning blev bemötta i samhället och hur de blev omhändertagna i Sverige från 1800-talets mitt fram till mitten av 1900.

- Beskriv hur synen på utvecklingsstörning har förändrats fram till idag.

- Reflektera över vad det är som har påverkat ett förändrat synsätt på utvecklingsstörning.

Lärarens kommentar

Uppgiften är välskriven, och innehåller flera olika perspektiv.

Studienets kommentar

Notera att källor saknas.

Utdrag

"1800-talet
Under 1800-talet var det människor som flyttade från landsbygden, vilket gjorde att de utvecklingsstörda hade de svårare när de hade enkla sysslor på deras gårdar. Ingen tänkte på att att en person som hade svag begåvning skulle ha speciella behov. Personer med utvecklingsstörning har setts som mindre värda än andra människor och även utsatts för bestraffning och trakasserier.

De utvecklingsstörda kallades för idioter, imbecilla, debila och även ”bildbara sinnesslöa”. Man tyckte att de ställde på olika problem för andra medborgare,därför tyckte man att det bara skulle funka med uppfostran och undervisning för ”idioterna”. De trodde att de skulle hjälpa dom så att de skulle kunna anpassas in i samhället och klara sig själva. Den första Idiotanstalten öppnades 1866 i Göteborg, där idiot-undervisningarna undervisades av Emanuella Carlbeck."... Köp tillgång för att läsa mer

Synen på funktionsnedsättning i Sverige | Historia

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-15
  jätte bra beskrivning och information.
 • 2016-06-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var bra skrivit men saknades generalitet.
 • 2017-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inga källor..... annars bra!
 • 2014-03-14
  Mycket bra! Väldigt användbar