Fördjupningsuppgift: Genetik - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 8
  • 2170
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Genetik - Biologi

En längre fördjupningsuppgift med frågor och svar kring genetik. Eleven beskriver bland annat DNA-replikation, prokaryota och eurkayota celler, stamceller och forskning kring dessa samt biologisk mångfald och artbildning.

Innehåll

Följande frågor besvaras:

* Beskriv processen när DNA replikerar sig självt samt vilka enzymer som
inverkar i denna process.

* Karaktisera de stora skillnaderna mellan en eukaryot cell (exempelvis
djurcell) och en prokaryot cell (exempelvis en bakteriecell) Vad är lika
mellan dessa celler? Vad är olika? itteraturhistoria

* Beskriv vad som skiljer processen mellan en eukaryot cell och en prokaryot
cell.

* Vad menas med stamceller och vad har vi för olika sorters stamceller?
Vilka möjligheter och begränsningar finns inom denna forskningsgren och
vad beror? Vad finns det för reglering för denna typ av forskning? i
Sverige? i Världen? Varför finns det så många olika åsikter om denna
forskningsgren? Diskutera ur flera perspektiv där du i första hand
diskuterar ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

* Beskriv skillnaden mellan Lamarks hypothes och Darwins teori hur den
biologiska mångfalden har uppstått genom evolutionen.

* Beskriv hur artbildning kan ske med hjälp utav geografiska barriärer. När
har det bildats nya arter?

Innehåller källor.

Utdrag

Beskriv processen när DNA replikerar sig självt samt vilka enzymer som
inverkar i denna process.

DNA replikation är en biologisk process som sker i alla levande organismer.
Processen skapar en kopia av molekylen så för att kunna föra vidare den genetiska informationen till dottercellerna. I normalt tillstånd ligger DNAmolekylen som en dubbelhelix, en tredimensionell spiral, där de två DNAkedjorna är sammankopplade med vätebindningar. För att DNA skall kunna replikera sig själv måste dubbelhelixen rätas ut och vätebindningarna måste brytas. Enzymet helikas skiljer på kedjorna så att en replikationsgaffel bildas. DNA-primas skapar en primas (primas består av kvävebaser, utan detta kan DNA-polymeras inte koppla ihop nukleotider till en DNA-sträng) DNApolymeras binder sedan ihop enskilda nukleotider till långa kedjor enzymet ser även till så att den nya kedjan matchas med den ursprungliga kedjan, så att en komplementär kopia har bildas... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Genetik - Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.