Fördjupningsuppgift: Genteknik - Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Naturkunskap A
  • C
  • 5
  • 1132
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Genteknik - Naturkunskap A

En diskuterande fördjupningsuppgift med fokus på genteknikens användningsområden. Eleven undersöker detta ur ett moraliskt perspektiv och ställer bland annat frågan: "Bör människan ha förmågan att 'leka Gud'?". I samband med detta diskuteras även för- och nackdelar med genteknik.

Innehåll

- Inledning
- Avhandling
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

Inledning

I denna text kommer jag att ta upp synen på genteknik ur ett mänskligt perspektiv. Vad är accepterat och vad är inte när det gäller genteknik? Genitik är ett väldigt stort och omtalat område i dagens samhälle, vi vet att människan med hjälp av forskning kan blanda det ena med det andra för att få fram något bättre. Men hur långt kan människan egentligen gå när det handlar om just förbättring. Ska vi ha förmågan att ”leka gud?”. Jag har läst en rad olika artiklar och tittat på en film som handlar om det aktuella ämnet. Nu har jag fått en större förståelse för detta och även insett att genteknik kommer med både negativa och positiva följder.

Genteknik och genförbättring handlar dock inte bara om människor. Även djur och växter inkluderas i detta område eftersom människan är på ständig jakt efter förbättringar. Växterna ska hålla längre, vara vackrare och större. Djuren ska ge mera kött, vara vackrare och växa snabbt.

När det handlar om djur, är inte genmodifiering alltid bra. En del boskapsdjur kan inte ens gå för att de blir för stora och tunga för sin ursprungliga kroppsbyggnad. När det handlar om att testa mediciner på djur tycker jag inte att djuren ska få lida för det som vi människor har åstadkommit och nu vill motverka. Med det menar jag att många utav de sjukdomar som är vanliga i dag har människan själv orsakat. Gentekniker kan skapa stora framgångar inom medicinen då vetenskapsmän och läkare till exempel kan se på ett nyfött barn om han/hon har risk för sjukdomar senare i livet. Men den medvetenheten kan dock skapa överdriven oro, som i filmen Gattaca (1997) . Där radas det upp en hel lista med fel och brister på den nyfödda pojken. Så fort han föll och fick ett litet skrapsår trodde hans föräldrar att det var slutet för deras barn. Ett utav felen som läkarna satte upp var att pojken skulle dö vid 30 års ålder, vilket han inte gjorde. På grund utav en sjukdom som inte ens existerade blev han i många lägen särbehandlad... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Genteknik - Naturkunskap A

[0]
Inga användarrecensioner än.