Jämställdhet i Sverige - Arbetsmarknad och Privat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 5
  • 1641
  • PDF

Jämställdhet i Sverige - Arbetsmarknad och Privat

En fördjupningsuppgift som undersöker genus och jämställdhet i Sverige. Eleven tar utgångspunkt i följande frågor:

- Hur ser ut könsfördelning på arbetsmarknaden?
- Förekommer det några skillnader i lönenivå mellan män och kvinnor?
- Hur uppfattas mäns respektive kvinnors roll i familj samt i samhället i helhet?
- Vilka politiska åtgärder tas i syfte att förbättra nuvarande situation?
- Kan samhället vinna på jämställdhet?

Utdrag

"Jämställdhetsfrågor ur ett genusperspektiv är fortfarande aktuella både i världen och i det svenska samhället. I flera år bedriver Sverige en så kallad jämställdhetspolitik vilken "syftar dels till att motverka och förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle" (Regeringskansliet, 2013). Trots regeringens försök att främja jämställighet mellan kvinnor och män i det svenska samhället verkar det vara svårt att uppnå detta mål.

Syfte med detta arbete är att med hjälp av teori och olika studier från diverse litteratur- och internetkällor analysera jämställdhetsproblematik ur genusperspektivet i Sverige och besvara följande frågor: Hur ser ut könsfördelning på arbetsmarknaden, förekommer det några skillnader i lönenivå mellan män och kvinnor, hur uppfattas mans respektive kvinnans roll i familj samt i samhället i helhet, vilka politiska åtgärder tas i syfte att förbättra nuvarande situation, kan samhället vinna på jämställdhet?"... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet i Sverige - Arbetsmarknad och Privat

[0]
Inga användarrecensioner än.