Globalisering - Fördelar och Nackdelar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 3
 • MVG
 • 3
 • 1492
 • PDF

Globalisering - Fördelar och Nackdelar

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för begreppet "globalisering" - vad det är och innebär samt vilka fördelar och nackdelar det finns med globalisering. Innehåller även personliga reflektioner.

Lärarens kommentar

Jättebra slutdiskussion och analys.

Elevens kommentar

Nej, jag fick MVG.

Utdrag

"Många källor som ABF, Svenska näringsliv och Folkpartiet är gemensamma om globaliseringens innebörd. Begreppet globalisering innebär människors rörlighet över gränserna, gränsöverskridande kultur, transnationella företag och en utbredningen av ny informationsteknik. Vi kan idag tack vare globaliseringen, besöka andra världsdelar, sprida information via elektronik till länder, starta företag utanför hemlandet. Alla dessa fenomen är sammanflätande och beroenda av varandra. Man blir påverkad oavsett vart man bor, vi binds samman med kontinenterna. Den är omöjlig att stoppa, jag förknippar den med industrialiseringen på 1800-talet. Man ifrågasätter också att de högre makterna utnyttjar dessa fenomen, att man är ute efter kapital på mänskliga och demokratiska rättigheters bekostnad. Att man försummar jämlikheten, man har skapat kapitalism. De förmögna blir rikare och de fattiga blir fattigare. Det sker extrema klyftor runtom världen, det är mycket billigare att tillverka produkter i länder med ett lågt kapital."... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering - Fördelar och Nackdelar

[15]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-14
  Jag gillade att texten var kort och koncis men samtidigt så saknade jag flera viktiga argument. Lite ostrukturerad och osammanhängande ibland, men hittade ändå en del bra aspekter som jag kunde utveckla vidare i mitt eget arbete.
 • 2015-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var bra fördelar mindre bra nackdelar fördelarna var bäst till hjälp det var inte så speciella argument
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är bra skriven. jag ger ett A
 • 2016-05-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ASJHBDJASBDBASJBDBAJS