Fördjupningsuppgift: Härskartekniker och hur de påverkar kommunikation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Kommunikation
 • A
 • 4
 • 2167
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Härskartekniker och hur de påverkar kommunikation

En fördjupningsuppgift i kursen Kommunikation med temat "Härskartekniker". Här beskrivs, med hjälp av personliga exempel, de flesta av de erkända härskarteknikerna; Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och självförvållad härskarteknik. I slutet finns dessutom en reflektion kring hur härskarteknikerna påverkar kommunikationsmönster, skriven från ett feministiskt perspektiv.

Innehåll

- Härskarteknikerna
- Reflektion
- Källor

Utdrag

Har du någon gång känt dig hånad, värdelös eller osäker? Har du någongång suttit i ett rum omringad av 10 människor men fortfarande känt dig osynlig? Det kan handla om du blivit utsatt för en teknik , en teknik som människor använder sig av för att få mer makt över en annan människa, eller flera människor. Jag talar om en så kallad härskarteknik, vi använder oss av dessa tekniker både medvetet och omedvetet, i skolan och i arbetslivet men också hemma. Man brukar säga att härskartekniker är ”den fula vägen till makt” och för att beskriva detta åtagandet av makt har en kvinna vid namn Berit Ås skapat en av de kända teorier som finns. Hon skapade sju stycken härskartekniker där var och en har olika sätt att ”uppenbara” sig.

Först har vi osynliggörande, som helt enkelt handlar om att du blir betydelselös i sammanhanget. Syftet med de är att du ska känna dig betydelselös och osäker. Jag tror att de flesta vuxna människor antingen använt sig av härskarteknikerna, blivit utsatt för dom eller bevittnat dom, och det gäller även mig. Just osynliggörande bevittnade jag väldigt mycket i högstadiet på grundskolan. Självklart går inte alla personer ihop med varandra, och de var några tjejer i min klass började att hysa agg mot en tjej. Det handlade om att de tyckte att hon var ivägen, eftersom att hon ofta intog en social roll i gruppen, exempelvis medlöparen eller observeraren då hon inte alltid hade jätte mycket att säga och komma med. Resultatet av detta blev till slut osynliggörande. De andra tjejerna och ibland även... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Härskartekniker och hur de påverkar kommunikation

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  djsklfjs lnsndjdhjsdhjkasdhb dbj