Fördjupningsuppgift: Hjärnan - Biologi, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Biologi
  • VG
  • 5
  • 1855
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Hjärnan - Biologi, årskurs 9

En fördjupningsuppgift med fakta kring hjärnan - se fullständig förteckning under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Att den var välskriven och innehöll bra och vettig fakta.

Elevens kommentar

Fler egna reflektioner.

Innehåll

- Hjärnan
- Nervsystemet
- Storhjärnan
- Höger och vänster hjärnhalva
- Den vänstra hjärnhalvan
- Höger hjärnhalva
- Lilla hjärnan
- Hjärnstammen
- Hjärnhinnorna
- Hjärnbalken
- Hjärnans nerver
- Vänster- och högerhänthet
- Från tanke till handling
- Vad händer i hjärnan när vi blir beroende? Från njutning till tvång.
- Sjukdomar i hjärnan
- Källor

Utdrag

"Hjärnan:
Hjärnan som väger ca 1,5 kilo (vilket motsvarar ca två procent av kroppsvikten) förbrukar 20 procent av kroppens energi, och 20 procent av den syremängd som till kroppen tillförs via blodet. Blodet når hjärnan via blodkärl (artärer).

Nervsystemet:
Ryggmärgen och nerver bildar tillsammans med hjärnan det som vi kallar för nervsystemet. Nervsystemets uppbyggnad består av Centrala nervsystemet, Perifera nervsystemet, Autonoma nervsystemet och sympatiska nervsystemet som står i kontakt med både muskler, körtlar och sinnesorgan. Genom ett förbindelsenät av nerver, når det ut till kroppens alla delar. Systemets uppgifter är att vägleda kroppens muskler, leder, skelett, körtlar, inre organ samt hormoner. Det har också hand om våra sinnesintryck, rörelser, att ta emot information och att styra kroppens alla funktioner efter den information den samlar in. Det är alltså nervsystemet som uppfattar en fara, och säger åt kroppen att springa, till exempel. Utan nervsystemet skulle vi varken reagera på vasst eller trubbigt, eller värme och kyla. Vi skulle inte heller kunna andas, svälja eller över huvud taget röra oss. Det innebär att sjukdomar i nervsystemet, beroende på vilken del som drabbas, ge mycket allvarliga symptom."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Hjärnan - Biologi, årskurs 9

[0]
Inga användarrecensioner än.