John Locke | Idéer, Religion, Liberalism, Kunskapsteori | Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • MVG
 • 6
 • 2120
 • PDF

Fördjupningsarbete, Fördjupningsuppgift: John Locke | Idéer, Religion, Liberalism, Kunskapsteori | Filosofi A

En fördjupningsuppgift i Filosofi A, där eleven redogör för John Lockes liv, tankar och idéer. Eleven redogör även för hans religiösa läggning samt beskriver liberalismen och kunskapsteorin.

Innehåll

John Locke
- Lockes liv
- Lockes idéer
- Lite om liberalism
- Religion
- Kunskap
- Övrigt
- Källor och källkritik

Utdrag

"Lockes idéer
Till skillnad från Thomas Hobbes menade Locke att den mänskliga naturen präglas av förnuft och tolerans, samtidigt som han liksom Hobbes förklarade att det ligger i människans natur att vara självisk. Detta framgick i införandet av valutan. Naturligt sätt ska alla människor vara lika och oberoende och alla hade en naturlig rätt att försvara sitt liv, sin hälsa, sin frihet och sina ägodelar. Detta blev grunden för frasen i amerikanska självständighetsförklaringen. ”Life, liberty and the pursuit of happiness.”"... Köp tillgång för att läsa mer

John Locke | Idéer, Religion, Liberalism, Kunskapsteori | Filosofi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-18
  Detta var en helt okej uppsats att använda som inspiration när jag själv skulle skriva om Locke. Jag hittade dessvärre något stavfel här och där, och hade gärna sett en korrekturläsning av uppsatsen innan den skickades in.
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Gav mig mycket hjälp till min egna uppsats
 • 2015-10-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tack gav mig inspiration till min uppgift

Material relaterade till John Locke | Idéer, Religion, Liberalism, Kunskapsteori | Filosofi A.