Fördjupningsuppgift: Jordbävningar - Geografi, årskurs 8

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Geografi
  • B
  • 5
  • 885
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Jordbävningar - Geografi, årskurs 8

En fördjupningsuppgift från årskurs 8, där eleven redogör för vad jordbävningar är, hur de uppstår och vilken effekt de har på berörda områden. Vidare så diskuteras även riskområden samt hur man förebygger jordbävningsrisken i dessa riskområden.

Lärarens kommentar

Ett bra arbete där du har följt mallen bra. Det enda jag saknar är kanske rubriker och lite mer djupgående analys kring förebyggandet. Kanske finns exempel där man lyckats som du kunde tagit upp. Bra jobbat.

Elevens kommentar

Jag skulle ha gjort en bättre fördjupning av förebyggandet. Annars tyckte jag att allt flöt på bra.

Utdrag

Jordbävningar eller jordskalv är plötsliga och kraftiga rörelser i jordskorpan, som gör att marken förflyttar sig. (Bild kommer nedanför! (Japans plattor))

Det som frambringar jordbävningar är att det bildas mycket energi mellan två kontinentalplattor (litosfärplattor) eller inom en kontinentalplatta.

När två kontinentalplattor möts alltså gnids mot varandra, händer det att plattor fastnar med varandra. När plattorna inte kan röra sig bildas det spänningar. En dag så lossnar kontinentalplattorna från varandra, plattorna kan då röra sig flera meter samtidigt. Det kan ha förödande konsekvenser för människor, djur, samhälle etc., om det är ett tillräckligt, kraftigt skalv.

Effekter av jordbävningar; icke-stabila broar och byggnader rasar, människor skadas och en del dör, sjukdomar sprids, gasledningar och elkablar ödeläggs och åstadkommer bränder, det kan bli översvämningar, den kan sätta igång flodvågor (tsunamier), den kan också sätta igång slamströmmar och laviner som kan förstöra exempelvis skogar, den kan väcka vulkaner, den kan få vattenledningar och dammar att skadas, den leder också till ökad hemlöshet och fattigdom, försämrade förbindelser p.g.a. jordbävningen, samt den kan sätta igång mindre skalv efteråt. Även grundvattennivån kan ändras i samband med en jordbävning. Det kan bli dyrt att restaurera en hel stad. Vid en jordbävning kommer vatten upp till ytan och det blandas med lera och det kallas jordlikvifaktion. Denna lerblandning är svår att ta sig fram på, samt kan göra så att instabila hus välter... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Jordbävningar - Geografi, årskurs 8

[0]
Inga användarrecensioner än.