Svarta Björn | Källkritik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • A
 • 8
 • 2846
 • PDF

Svarta Björn | Källkritik

En fördjupningsuppgift vars syfte är att källkritiskt granska mysteriet med en rallarkockan "Svarta Björn". Eleven presenterar fakta som samlats från olika källor, och värderar sedan både källor och information kritiskt för att avgöra om faktan kan anses pålitlig eller ej.

Innehåll

- Skulle Svarta Björn kunna vara en helt påhittad person?
- Kan berättelsen om att hon dödades av en annan rallarkocka vara sann?
- Var Svarta Björn identisk med Anne Rebecka Hofstadt?
- Är det Svarta Björn som vilar i graven under korset ”Anna Norge”?
- Vilken/vilka källor är trovärdigast?
- Vilken/vilka källor är minst trovärdiga?

Utdrag

Jag tror att rallarkockan Svarta Björn har funnits och som många beskrivit levt mellan Kiruna- och Narviks järnvägar kring sekelskiftet 1900. Varför jag tror att hon levt är för att det finns tydliga bevis till tillförlitlighet och bra med informationskällor, både från första- och andrahandskällor av människor som har intervjuas, berättat och påstått träffat henne själv. Dem som nämner henne beskriver den unga kvinnan likadant, en lång, mörk och vacker kvinna kring tjugoårsåldern som männen inte kunde slita ögonen ifrån. I en berättande källa, Rallarintervjuer i Sverige från 1937-1943 finner jag sju olika personer, ögonvittnesskildringar, som påstått träffat kvinnan sammanlagt från dem bevis jag har mellan åren 1898-1900. Personerna i intervjun är oberoende av varandra i och med att dem flesta jobbat på olika arbetsområden, vilket stärker beviset för tillförlitlighet... Köp tillgång för att läsa mer

Svarta Björn | Källkritik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!