Fördjupningsuppgift: Kometer - Fysik, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • A
  • 2
  • 456
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Kometer - Fysik, årskurs 9

En kort, faktabaserad text där eleven redogör för kometer och dess uppbyggnad. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Kometerna är små solsystemkroppar som består av en blandning av is, sten och stoft. Man tror att de bildades långt ute i solsystemets yttersta regioner samtidigt som planeterna bildades längre in. Eftersom de består av is och inte har hettats upp och förändrats i någon nämnvärd grad under de långa mörka åren tror man att de i relativt orörd form kan bevara de ingredienserna ut vilka solsystemet bildades. Detta är ett av skälen till varför forskarna är mycket intresserade av kometerna, eftersom de skulle kunna ge ledtråg till var vi kommit ifrån och vad vi består av. Den solida delen av kometen är kärnan och går i storlek från några tiotal kilometer. När en komet närmar sig solen i sin bana kommer solskenet att sublimera en del av isen, det vill säga att isen konverteras direkt från solid form till gasform utan att passera vätskefasen där emellan."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Kometer - Fysik, årskurs 9

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-05
    hgsfdiufhjsdhsfdhdfhjfdhjfds