Fördjupningsuppgift: Kretslopp - biogeokemiska, ekonomiska, religiösa

Se fler bedömningar 3 3 3 3 3 3 (2 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3

Ämne

Samhällskunskap 1b

Betyg

MVG

Antal sidor

2

Antal ord

522

Filformat

PDF

Fördjupningsuppgift: Kretslopp - biogeokemiska, ekonomiska, religiösa

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för begreppet "kretslopp" ur tre olika perspektiv: biogeokemiskt, ekonomiskt och religiöst.

Notera att källor saknas.

Innehåll
- Biogeokemiska kretslopp
- Ekonomiska kretslopp
- Religiöst kretslopp

Utdrag
"Begreppet kretslopp innebär att växter, ämnen eller varor och dylikt befinner sig i ett rörelse omlopp. Likt en evighetsmaskin cirkulerar dessa saker omkring i vad som kallas ett kretslopp. De olika kretslopp som finns är de biogeokemiska, fysikaliska, fysiologiska, ekonomiska och dem religiösa. Det som även skiljer dessa kretslopp åt är att somliga är naturliga medan andra är skapade.

Biogeokemiska kretslopp:
De biogeokemiska kretslopp som existerar är samtliga naturliga kretslopp vilket innebär att de inte är skapade kretslopp. Kolcykeln är ett exempel på ett biogeokemiskt och naturligt kretslopp. Inom atmosfären finns huvuddelen av kol framförallt i koldioxid. Kol (Koldioxid) överförs från atmosfären genom fotosyntesen. Som är den process som sker hos växter där kolhydrater (glukos) skapas av vatten och koldioxid med hjälp av ljusreaktionen från solenergin."... [läs mer nu]