Fördjupningsuppgift: Kvinnoförtryck inom islam - Religionskunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap
  • VG
  • 2
  • 782
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Kvinnoförtryck inom islam - Religionskunskap

En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker kvinnoförtryck inom islam, bland annat med utgångspunkt i frågan "Är en muslimsk kvinna förtryckt om hon inte tycker det själv?". Vidare så redogör eleven även kort för synen på kvinnan inom kristendomen.

Utdrag

"Kvinnor och män - ojämställdhet, kvinnoförtryck, är en muslimsk kvinna förtryckt om hon inte tycker det själv?)

Skall vi diskutera islam och kvinnosyn måste vi först skilja mellan vad islam lär och vad muslimer gör. Även om det finns kulturer i vilka det finns kvinnoförtryck återspeglar detta endast lokala seder – inte islams egentliga kvinnosyn. Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvinnors rättigheter, värna om deras sociala status och på alla sätt hindra att de förnedras. Islam menar vidare att kvinnor är lika män i deras ursprung, som människor och i heder samt ansvar inför Gud.

Islam stärkte kvinnans ställning när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och koranen främmande kvinnosyn. Mäktiga personer och grupper påstår sig vara muslimer utan att praktisera islams sanna principer. Närhelst media avslöjar historier om hedersmord, könsstympning, tvångsäktenskap, straff av våldtäktsoffer, kvinnor bundna till deras hem eller kvinnor som nekas utbildning är det egentligen män och kvinnor som är okunniga om hur islam och kristendomen ser på kvinnosynnen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Kvinnoförtryck inom islam - Religionskunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.