Fördjupningsuppgift: Att leva i rymden

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 1334
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Att leva i rymden

En fördjupningsuppgift där eleven undersöker vilka svårigheter mänskligheten skulle stå inför om vi skulle bosätta oss i rymden, samt hur vi skulle överkomma dessa. Fokus ligger bland annat på fysiologiska hinder, solsegel, skydd mot strålning, rymdskepp och transportmedel genom atmosfären.

Lärarens kommentar

Utmärkt! Ska publicera den i skoltidningen.

Innehåll

- Fysiologiska hinder
- Solsegel
- Skydd mot strålning
- Space elevator – framtidens transportmedel genom atmosfären
- Livet på ett rymdskepp
- Personliga tankar
- Källor

Utdrag

"Hur ska vi överleva?
Föroreningar och utsläpp av miljögifter har försvårat livets utveckling på jordens yta. Industrialismens revolution medförde användning av kol och olja som resulterade i stora utsläpp av miljöfarliga ämnen. Ozon som skyddar oss mot farliga strålar skadades under 80-talet då stora mängder av ozonnedbrytande klorflourkarbonater släpptes. Den 5 november 2011 publicerade SVT (länk finns i källor) att vi hade fått ett rekordutsläpp av växthusgaser. Amerikanska klimatexperten Tom Boden berättar att aldrig innan har vi sett en ökning av 500 ton på ett år. Deras register går tillbaka till 1751, som är före den industriella evolutionen. Fakta visar tydligt att vi inte förbättrar oss just nu. Vad ska vi göra då jordens atmosfär är så förgiftad att jorden inte längre kan uppehålla liv?"... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Att leva i rymden

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-02-25
    riktigt bra. Bra fördjupning även reflektionerna var toppen