Fördjupningsuppgift: Liv i rymden - Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Filosofi A
  • VG
  • 4
  • 1044
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Liv i rymden - Filosofi A

En reflekterande fördjupningsuppgift, där eleven undersöker olika individers tro på liv i rymden. I sin personliga slutsats tar eleven bland annat hänsyn till åsikter från två professorer som argumenterar för att liv finns respektive inte finns i rymden.

Lärarens kommentar

Helt okej

Innehåll

- Inledning
- Stephen Hawking: Professor
- Erik Melin: Student
- Howard Smith:Professor
- Slutsats

Källor

Utdrag

"Inledning:
Under många hundra år har flera tusentals filosofer, forskare och vetenskapsmän funderat på en enda evig fråga, denna frågan är nog en av universums största och mest tidskonsumerande fråga, alla vill ha svar och de är så fort som möjligt. Varje år spenderas flera miljarder i forskning kring detta området, och i november månad 2011 skickades även en sond mot mars för att undersöka denna frågan. Finns det liv i rymden eller är vi helt ensamma?

Jag intresserar mig otroligt mycket av denna form av frågor, för vem går inte och drömmer sig bort och tänker på universum, hur stort det verkligen är och hur många planeter det finns som har samma förutsättningar för liv som planeten jorden har. Det kan ju inte bara vara vi, eller?

Stephen Hawking - Professor:
Stephen Hawking är en av tidernas största forskare och filosof kring ämnet om liv i rymden, Stephen är nästan säker på att det existerar liv i rymden, men är det primitivt liv och intelligent liv som existerar eller är det bara bakteriellt liv, det är den största frågan enligt honom. I startskottet av jorden, efter big bang skapades ett jämnt antal neutroner och protoner, efter längre tid skulle neutroner börja försvinna och protonerna skulle ta över, på så sätt kunde helium och syre skapas, alltså var inte kol ett av den första elementen som skapades som krävs för att skapa liv, därför säger Hawking att det räcker med att neutroner och protoner existerar för att liv ska kunna skapas, det finns inget behov av kol i tidigt stadie."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Liv i rymden - Filosofi A

[0]
Inga användarrecensioner än.