Fördjupningsuppgift: Människans utveckling - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 3
 • 811
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Människans utveckling - Biologi

En fördjupningsuppgift som redogör för människans evolutionära utveckling från Homo Habites till Homo Sapiens.

Studienets kommentar

Notera att texten innehåller ett antal grammatiska och språkliga fel.

Innehåll

- Inledning
- Människosläktet
- Homo Habiles
- Homo Erectus
- Neandertalmänniskan
- Homo Spaiens
- Ardi
- Orroin
- Referenser

Utdrag

Inledning

Teori om människans evolution är en del av evolutionsteorin och Charles Darwin var den utforskare som hade kartlagt utvecklingsgrund för den här teorin. Man undrar alltid över hur människan såg ut i dåtid, vem människans förfäder är, och på vilket sätt människan kunde utveckla sig från aporna till det människans utseende i nutid, kommer människan att utveckla sig i framtiden. Alla dessa frågor funderar man på och utforskning i människans riktiga härstamning går aldrig att ta slut.

Studiet av mänskliga evolutionen innehåller många viktiga områden som antropologi, arkeologi, primatologi och genetik. Darwin sa att människan härstammar från aporna. Darwins teori är en komplex fråga och finns många som inte kunde acceptera detta, då började flera utforskningar sätta igång för att bara förstå utvecklingen hos alla människor i allmänhet och i synnerhet. En DNA analysering, kunde visa att människans DNA skiljer sig bara 1,5 % av apornas DNA, vilket bevisar att människan och aporna är väldigt lika varandra, men samtidigt kan det inte säga att människans förfäder var aporna... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Människans utveckling - Biologi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  inte vad jag förväntade kund göra utförligt lite bättre men annars bra inledning
 • 2015-11-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra text kunde varit mer utförligt
 • 2015-02-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra fick hjälp tack
 • 2014-05-15
  Bra text om människans evolution