Fördjupningsuppgift: Manligt och kvinnligt språk - Svenska 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • A
 • 3
 • 629
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Manligt och kvinnligt språk - Svenska 1

En fördjupningsuppgift som redogör för skillnader i manligt och kvinnligt språk. Eleven diskuterar för orsaker till detta, och hur skillnader i vårt sätt att kommunicera härstammar redan från tidig barndom, där vi blir språkligt "formade" in i våra könsroller.

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Idag hade jag formulerat mig annorlunda; på ett mer könsneutralt sätt och dragit upp mer genusdebatt.

Utdrag

Jag antar att de flesta har passerat det gamla uttrycket ”Män är från mars, kvinnor från Venus”. De fysiska skillnaderna kan självklart ingen undgå, men stämmer detta gällande kommunikation? Talar män och kvinnor på olika sätt? Ja det gör de faktiskt, men det har ingenting med gener eller kromosomer att göra. Alla människor består av samma skrot och korn. Det som påverkar oss är upplevelser.

Vårt beteende har sitt ursprung nere på dagisnivå. Flickor och pojkar leker jämsides men inte med varandra. Från min egen barndom minns jag våra ”flicklekar”, de bestod av invecklade relationer som byggde på kärlek och vänskap. Vi flickor lekte ofta parvis och hade regler för att det hela skulle vara på lika villkor. Det är bevisat att dessa ”flicklekar” tränar upp förmågan att uppmärksamt delta i en dialog... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Manligt och kvinnligt språk - Svenska 1

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra text. Fanns mycket exempel på situationer som bevisar skillnad mellan språkbruken. Dock väldigt kort och det saknades källor.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bre bea eab fnevkslvn vmöb dfll v moåb m vwmlöv
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Nyanserat arbete som ger bra inspiration