Samhällsstrukturer under Medeltiden | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 2
  • Historia
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 474
  • PDF

Fördjupningsarbete: Samhällsstrukturer under Medeltiden | Historia

En kortare fördjupningsuppgift i Historia, där eleven undersöker samhällsstrukturer under medeltiden.

Följande frågor besvaras:
1. Beskriv kortfattat hur det europeiska feodalsamhället var uppbyggt.
2. Beskriv kortfattat hur det islamiska samhället var uppbyggt efter Mohammeds död.
3. Jämför dessa två maktstukturer och se vilka likheter du kan finna.

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

Jag skulle kunna mer svar på fråga 2.

Utdrag

"1. Beskriv kortfattat hur det europeiska feodalsamhället var uppbyggt.
När ett barn föddes så blev barnet sorterat efter två olika kriterier, kön och stånd. Pojkar behandlades på ett sätt och flickorna på ett annat sätt. Ståndet gick ut på föräldrarnas ståndtillhörighet det vill säga om föräldrarna tillhörde adeln så blev barnet adlig. Annars tillhörde barnet de ofrälse alltså de vanliga människor. Barnen hade ingen barndom som vi har nu i vår nutid. Utan i feodalsamhället så skulle barnen börja jobba så fort som möjligt vid tidigaste 6års åldern. Flickorna hjälpte mammorna på gården. Pojkarna hjälpte papporna med jordbruket och boskapsskötsel. Flickor var vuxna redan vid 13års ålder och pojkar vid 15års ålder. Flickor vid 13års ålder skulle gifta sig och börja föda barn direkt. Och var dem inte gifta så var dem ogifta livet ut och inte på gift marknaden."... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsstrukturer under Medeltiden | Historia

[0]
Inga användarrecensioner än.