Fördjupningsuppgift: Miljömärkning och Fairtrade

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Miljöpolitik
  • MVG
  • 3
  • 1207
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Miljömärkning och Fairtrade

En fördjupningsuppgift som redogör för Fairtrade, KRAV och andra miljömärkningar. Vidare så diskuterar eleven även etik och handel, och hurvida miljömärkning faktiskt bidrar till miljöförbättring.

Innehåll

- Rättvisehandel blir aktuellt
- Fairtrade under luppen
- Gör Fairtrade verkligen skillnad?
- Svenska miljömärkningar och EU-märkning
- Bidrar miljömärkning till miljöförbättring?
- Källor

Utdrag

"Etik och handel är ett intressant ämne med stor potential. Konsumenternas och företagens intresse växer och rapporteringen i media ökar. Samtidigt behövs ökad kunskap och forskning. Många i västvärlden delar idag uppfattningen om att det är vårt ansvar att stödja bekämpningen av fattigdom, dock så skiljer sig uppfattningen om hur det skall göras och inom vilka område man kan börja. En stor del av världens befolkning livnär sig på jordbruk och en stor del av dem är fattiga, därför är det lätt att dra parallellen till att försöka berika dessa fattiga genom att öka deras inkomster.

Organisationen Fairtrade försöker att utföra detta, inte endast när det gäller jordbruk utan även inom andra områden. Det är dock främst jordbrukare som kan vara en del av Fairtrade. Fairtrade är en av dagens många olika organisationer som försöker jämna ut de orättvisor som finns i den internationella handeln."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Miljömärkning och Fairtrade

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-04-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1