Fördjupningsuppgift: Mitos och Meios - Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 603
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Mitos och Meios - Biologi 1

En kortare fördjupningsuppgift i biologi där eleven beskriver två typer av celldelning (mitos och meios) och vad som är utmärkande för dessa. Notera att källor saknas.

Studienets kommentar

Brist på källor

Utdrag

"För att en levande organism ska kunna leva och föröka sig så måste två olika typer av celldelning ske. Vanlig celldelning, mitos, och reduktionsdelning, meios. Mitosen behövs vid cellförökning och cellförnyelse. Vid meios bildas könsceller, gameter, som endast består av hälften så mycket DNA som ”vanliga” celler – de har reducerats.

Mitos är namnet för processen då en cell delas till två, det vill säga vanlig celldelning. Själva delningen delas in i fyra stadier: profas, metafas, anafas och telofas. För att cellens dotterceller ska vara identiska och innehålla lika mycket DNA som originalcellen krävs en DNA-replikering som sker under fasen ”interfas”. Interfas är cellens mellanfas i cellcykeln, det vill säga tiden mellan att en cell har uppkommit till att den själv delas."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Mitos och Meios - Biologi 1

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-03
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Den var väldigt bra. Det viktigaste har kommit med. 5/7 stjärnor.
 • 2014-05-22
  Mycket bra redovisat vad de olika celldelningarna går ut på.
 • 2016-08-26
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-07-10
  Braaaaaaaaaaaaaaa ,.,..,.,