Fördjupningsuppgift: Moral, Etik och Dödshjälp - Religionskunskap 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Religionskunskap 1
 • B
 • 5
 • 1733
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Moral, Etik och Dödshjälp - Religionskunskap 1

En fördjupningsuppgift som undersöker olika perspektiv inom moral och etik: konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Eleven förklarar vad begreppen betyder och innebär, och avslutar sedan med en argumentation om dödshjälp.

Utdrag

"De allra flest vill vara en god människa och leva ett gott och meningsfullt liv. Frågan är bara hur man når upp till detta och vem som rätteligen är en god människa. Vilka handlingar är de rätta och hur bör vi leva? Vad är rätt och vad är fel egentligen? Frågor som dessa, om det rätta och det goda, är etikens grundfrågor. Jag kommer i detta PM att gå in lite djupare inom området etik och moral och jag ska sätta mig in i begreppen samt beskriva olika etiska teorier. Jag kommer att avsluta med att diskutera och argumentera om dödshjälp. Men, först och främst, vad menas med moral och etik.

I vardagsbruk så används begreppet etik och moral som synonymer och ursprungligen har de samma betydelse. Namnet etik kommer från grekiskans Ethos och namnet moral kommer från latinets Mores och båda två betyder sed eller vana. I folkmun används både ”moral” och ”etik”, men vid teoretiska studier använder man sig vanligtvis endast av ordet etik. Orden används om normer och värderingar i livet. Normer, alltså handlingsfrågor, vad som är rätt respektive fel och hur man bör handla i olika situationer. Med värderingar så menas frågan om vad som är gott och ont.

Att komma fram till rätt handlande är en av etikens uppgifter. Hur man ska göra detta finns det olika synsätt på. Det går att urskilja tre klassiska synsätt i olika utformningar och varianter ända sedan antikens grund. Alla tre etiska teorier har samma mål, nämligen att uppnå det goda inom livets olika områden."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Moral, Etik och Dödshjälp - Religionskunskap 1

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt trevligt dokument fullt med inspiration.
 • 2015-05-06
  Skriven av Studerande på Termin 3
  jättebra skriven som hälper mig
 • 2017-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och inspirerande!
 • 2016-05-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  JÄTTE BRA SAKNAR DOCK KÄLLOR