Fördjupningsuppgift: Näringslivets framväxt i Västra Götaland - Företagsekonomi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Företagsekonomi 1
  • MVG
  • 2
  • 1108
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Näringslivets framväxt i Västra Götaland - Företagsekonomi 1

En fördjupningsuppgift i företagsekonomi där eleven redogör för näringslivets framväxt i Västra Götalands län. Fokus ligger bland annat på industrialiseringens betydelse (både regionalt och internationellt), svensk export, varvskrisen i Göteborg samt storföretag i regionen (så som Volvo, Saab och SKF). Vidare så diskuteras även framtidsutsikter inom exempelvis e-handel och nätbutiker.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

MVG

Utdrag

"Det geografiska område jag har valt att skriva om i denna uppgift är Västra Götalands län, med betoning på min hemstad Göteborg. En viktig epok i det moderna näringslivets framväxt var industrialiseringen, industrialiseringen var det svenska samhällets omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Under den senare delen av 1700 – talet inleddes den industriella revolutionen, denna revolution var en av de största och viktigaste händelserna i mänsklighetens historia. Den industriella revolutionen var en teknisk, men även social och ekonomisk revolution som innebar att maskinarbete började ta över det klassiska manuella arbetet.

Under 1700 - 1800 talet var jordbruks och hemarbete väldigt vanligt, men den industriella utvecklingen gjorde så att hemarbetet flyttades till fabrikerna och folk började lämna landsbygden för att bosätta sig i städerna. Industrialiseringen och de tekniska framgångarna gjorde så att produktionen ökade markant och saker började massproduceras.

Industrialiseringen var ett resultat av den industriella revolutionen, Den industriella utvecklingen startade i Storbritannien, men varför började den just där? Det finns många förklaringar till denna fråga men för att ett land ska utvecklas industriellt så måste det finnas vissa förutsättningar, och man brukar säga att de viktigaste förutsättningarna är råvaror, kapital och arbetskraft."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Näringslivets framväxt i Västra Götaland - Företagsekonomi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.