Fördjupningsuppgift: Organisk Kemi - Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Kemi A
  • Godkänt
  • 6
  • 1275
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Organisk Kemi - Kemi A

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för organisk kemi och begreppen alkaner, isometri, alkoholer, estrar, nomenklaturregler, polymetrar och karboxylsyror. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Alkaner 3
- Isomeri 4
- Alkoholer 4
- Estrar 5
- Nomenklaturregler 5
- Polymerer 6
- Karboxylsyror 6

Utdrag

Alkaner
Alkaner är kolväteföreningar. Man kan sammanfatta alkaner med formeln CnH(2n+2). Vilket innebär att det finns dubbelt så många väteatomer som kolatomer, och dessutom två extra väteatomer. Den enklaste alkanen är metan CH4 som bara har en kolatom. Efter metan så har vi etan med två kolatomer, C2H6, 2 • 2 + 2 alltså 6 väteatomer.

Alkanerna i tabellen följer varandra homologiskt. Det enda som skiljer som exempel Hexan
och Heptan är att man multiplicerat in en till CH2-grupp. Smält och kokpunkter skiljer också, därför att van det waalsbindningen blir starkare desto längre ner i tabellen vi kommer. Alkaner har enbart enkelbindningar och kallas därför mättade kolväten. Man döper alkener efter de grekiska räkneorden. Metan betyder 1 och etan 2 osv... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Organisk Kemi - Kemi A

[0]
Inga användarrecensioner än.