Fördjupningsuppgift: Periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Kemi
  • VG
  • 2
  • 1005
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

En fördjupningsuppgift från årskurs 9 där eleven beskriver vad periodiska systemet är, hur det skapades samt hur det fungerar. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

väldigt bra.

Utdrag

"Periodiska systemet gjordes första gången i mitten av 1800 talet. Man hade då funnit att vissa grundämnen likartade egenskaper och började fundera över orsaken.

År 1869 fanns i en kemisk tidskrift en tabell över de grundämnen man kände till. Tabellen var uppställd efter en speciell princip och kom så småningom att kallas ''grundämnenas periodiska system'' . Dimitij medelejev var en rysk kemisk. Med hjälp av sin tabell gjorde han förutsägelser om grundämnen som ännu inte var upptäckta.

Vid mitten av 1800 talet kände man till ca 60 olika grundämnen. Man hade bestämt deras atommassor . Man visste också en hel del om egenskaperna hos grundämnena och deras föreningar. När man ordnade grundämnena efter stigande massa verkade det som om ämnen med liknande egenskaper återkom med bestämda mellanrum."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

[0]
Inga användarrecensioner än.