Fördjupningsuppgift: Populationer - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 308
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Populationer - Biologi A

En fördjupningsuppgift i biologi där eleven undersöker följande populationsrelaterade problem:

"En mindre älgpopulation tar sig i land på en obefolkad ö. På ön växer mest gran och tall, men även lövsly längs strandzonen. På ön förekommer mest fåglar, men även mindre populationer av snok och utter. De första åtta åren ökar populationen älg explosionsartat på ön men det nionde och tionde året sker en lika drastisk minskning av antalet individer. Inga drastiska förändringar av klimatet skedde under denna tid."

Följande frågor besvaras därefter kort:
a. Ge tre orsaker till att populationen älg kunde öka kraftigt de första åren.
b. Ge tre orsaker till att populationen älg minskade kraftigt efter åtta år.

Lärarens kommentar

Ej fått respons

Elevens kommentar

Fördjupa mig mer

Utdrag

"I en stor population finns det även andra konsekvenser förutom föda. Olika sorters sjukdomar sprids mycket snabbare. De får parasiter och infektionssjukdomar. Älgarna dör mycket yngre eftersom de inte har tillräckligt med föda för att orka med sjukdomarna. Allt detta leder även till att man inte förökar sig lika mycket som tidigare och det gör så att populationen minskar kraftigt."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Populationer - Biologi A

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den innehöll några svar som kunde vara till hjälp. Men den var inte till 100% till hjälp, tyvärr. Men som sagt, en del hjälp fick jag. Källor saknas helt.
 • 2016-04-12
  Den innehåller inte 3 orsaker till förökning Den innehåller heller inte 3 orsaker till minskning i populationen
 • 2016-08-15
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  intressant och bra skrivet
 • 2015-08-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra sista del källor saknas