Fördjupningsuppgift: Renässansen - Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 2725
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Renässansen - Historia A

En längre redogörelse i brevform, där eleven redogör för renässansen och dess viktigaste personligheter, uppfinningar och händelser. Bland annat nämns Leonardo da Vinci, Copernicus, Johannes Gutenberg, Martin Luther, protestantism, Gustav Vasa, familjen Medici, Marco Polo och Cristopher Columbus. Vidare så reflekterar eleven även kring den dåtida världsbilden, kyrkans roll och kvinnans ställning under renässansen.

Lärarens kommentar

Att den var bra och innehållsrik

Elevens kommentar

Jag skulle ha tänkt på min svenska. Kan inte riktigt behärska svenskan ordentligt eftersom det är mitt andra språk.

Utdrag

"Anna Eriks Dotter min kära kusin i norr!
Som den humanist jag är, omringas jag av mina studier. Jag kan inte sluta glädjas av denna möjlighet men samtidigt känna sympati för min syster Elises del. Jag stoltsera med de latinska skrifterna jag studerar i konst- och arkitekturskolan i Florentina. Där jag redan har funnit min plats bland de översatta skrifterna av bland annat Aristoteles. Min kära syster som endast genom klosterliv eller hovliv har rätt till utbildning. Som de flesta andra adels- och borgarsöner inom den naturvetenskapliga utbildningen så kommer vår framtid ligga i furstarnas och kungarnas händer. Jag har verkligen funnit min plats här och kan inget mindre än se upp till och fascineras av talesmannen för mycket av dagens forskning som Leonardo DA Vinci står för, vår egen stads stolthet. Förutom en av våra nutida största konstnärer uppfann åt furstar och kungar redskap som var tänkta att använda under strid."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Renässansen - Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.