Renässansen och upplysningen | Händelser och idéströmningar | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 4
  • 1559
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Renässansen och upplysningen | Händelser och idéströmningar | Historia 1b

En fördjupningsuppgift där eleven kort redogör för renässansen (i synnerhet humanismen) samt upptäcktsresor till Indien och Kina, den vetenskapliga revolutionen och absolutismen. Uppgiften innehåller även en längre beskrivning av upplysningstiden.

Innehåll

- Renässans
- Upptäcktsresorna
- Vetenskapliga revolutionen
- Absolutismen
- Upplysningstiden
- Källkritik

Utdrag

"Renässans:
Humanismen blev en ny livssyn som utvecklades under renässansen. Humanisterna betraktades som skapare (t.ex. konstnär eller filosofi) och de kom fram till att Gud inte var den enda skaparen. Man tror på människans fria vilja, på individualism och på religiös tolerans. Allting kretsade kring kyrkan och Gud, där man inte skulle tappa sin tro på Gud. Humanism var den nya moderna livssynet, där man satte människan i centrum.

Upptäcktresorna:
Drivkraften bakom européernas upptäcktsfärder var en önskan att få del i handeln över Indiska Oceanen. De försökte hitta en sjöväg till Indien och Kina för att kunna importera livs medlar som t.ex. kryddor, te, siden och allt annat i utbyte mot silver. Sådana livsmedel kunde inte tillverkas i Europa. Denna handel drog verkligen på tiden , vilket gjorde att man blev tvungen att hitta en säkrare och snabbare väg. Européerna började dessutom kolonisera sig och tvingade indianerna att öppna marknaden för dem. De började även kolonisera sig för att skaffa sig slavar och de började erövra ”kryddöar” som inte kunde tillverkas i Europa."... Köp tillgång för att läsa mer

Renässansen och upplysningen | Händelser och idéströmningar | Historia 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.