Ryssland och Sovjetunionen (USSR) | Historia | Demokratisk utveckling

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • MVG
 • 6
 • 2605
 • PDF

Fördjupningsarbete: Ryssland och Sovjetunionen (USSR) | Historia | Demokratisk utveckling

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för Rysslands ekonomiska och demokratiska utveckling sedan Sovjetunionen (USSR).

- I första delen sammanfattas viktiga händelser ur Ryssland och Sovjetunionens historia.
- I den andra delen beskrivs faktorer och orsaker till Sovjetunionens fall.
- I den tredje delen diskuterar eleven huruvida Ryssland kan anses vara en demokrati eller ej, bland annat genom jämförelser med Sverige och USA.

Elevens kommentar

Detta är för läsaren att avgöra. Eftersom att det bara är ett skolarbete kunde självklart mer vikt ha lagts på den analytiska och formulerande delen i uppsatsen.

Utdrag

Eftersom att ”Ryssland” var en såpass stor del av Sovjetunionen kommer jag nämna delar som tillhör Sovjetunionens historia, eftersom att händelserna påverkat Rysslands folk.

1917 överrumplades den tillfälliga regeringen i Ryssland av bolsjevikerna, Han som kom att bli den första ledaren inom sovjetunionen kallas Lenin. Lenin var född i Simbirsk, Ryssland år 1870 och hade en stabil uppväxt i en välbärgad familj, efter att ha studerat juridik riktade han in sig mer i politik, som marxist. Han skulle också skapa leninismen, en gren inom kommunismen.

1922 skapas sovjetunionen med Lenin som ledare. Bara två år senare dör Lenin och ersätts, efter många stora makttvister av Joseph Stalin, en ledare som med stor brutalitet styrde landet. Stalin använde sig av femårsplaner för att snabba på industrialiseringen av sovjet.

1941 invaderar Tyskland Ryssland, trots att de har skrivit under en non-aggressions pakt, invasionen var till en början en seger för Tyskland men lyckan vände och Sovjet tryckte tillbaks Tyskland till Berlin 1945.

1949 testar Sovjet sin första atombomb, någonting som skulle göra relationerna mellan öst och väst mer intensiva, eftersom att fienden från bådas sida behärskade vapen som kunde förstöra ojämförbara mängder än vad ett vapen kunnat tidigare.

1953 dör Stalin och ersätts av Georgi Malenkov, som två år senare ersätts av Nikolay Bulganin, som i sin tur ersätts av Khruschev.

Khruschev stog bakom ”avstaliniseringen” av Sovjet, där han bland annat höll tal om Stalins brutalitet som exempel. Khruschev stod också bakom rysslands satsning på rymdprogrammet och införde relativt ”liberala” reformer... Köp tillgång för att läsa mer

Ryssland och Sovjetunionen (USSR) | Historia | Demokratisk utveckling

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-11
  Bra med information och bra stycke indelat. Hjälpte mig mycket med min uppsats, kunde vart mer källkritik
 • 2015-09-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra hjälpte mig mycket
 • 2015-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaa skrivet tack tack
 • 2015-03-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mkt bra skrivet!!!!!!!!!!!!!!!!!