Fördjupningsuppgift: Schizofreni - Psykologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Psykologi A
  • VG
  • 2
  • 328
  • PDF

Sammanfattning: Fördjupningsuppgift: Schizofreni - Psykologi A

En kort fördjupningsuppgift/sammanfattning där eleven berättar vad schizofreni är. Fokus ligger bland annat på symptom hos den drabbade - vanföreställningar, hallucinationer, tankerubbningar, koncentrationssvårigheter, motoriska förändringar och stereotypa rörelser.

Utdrag

En person med schizofreni har svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Den sjuke drabbas av svåra psykiska störningar vilket ofta leder till att de blir tysta, frånvarande och isolerade. Den sjuke förlorar allt mer kontakt med omvärlden och drabbas bland annat av:

1. Vanföreställningar
innebär en felaktig föreställning som grundar sig på en missuppfattning av verkligheten. Det kan också vara att den sjuke känner sig... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Schizofreni - Psykologi A

[0]
Inga användarrecensioner än.