Fördjupningsuppgift: Siddharta Gautama och buddhismen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Religionskunskap A
 • MVG
 • 1
 • 1091
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Siddharta Gautama och buddhismen

En fördjupningsuppgift som redogör för Buddha (Siddharta Gautama) och buddhismens lära. Fokus ligger bland annat på legenden om Siddharta Gautama och hur han blir Buddha, samt skillnader mellan buddhism och hinduism - i synnerhet vad gäller de två inriktningarnas frälsningsvägar.

Lärarens kommentar

mycket bra

Innehåll

1. Beskriv och förklara legenden om Siddharta Gautama med egna ord. För de högre betygen ska du också göra en kortare analys av legenden samt resonera kring om vi kan lära något av legenden idag.

2. Ta fram det du anser är väsentliga skillnader mellan buddhismen och hinduismen. (G) För de högre betygen ska du också jämföra synen på frälsningen mellan de båda religionerna.

Utdrag

"Siddharta födds i en kungligfamilj på ett palats på gränsen mellan Nepal och Indien. På nyföddes namngivning bjuder pappa en siare för arr förutspå barnets framtid. Siaren berättar för förädlarna att pojken aldrig ska finna tillfredsställer i ett vanligt liv, utan blir en Buddha (en upplyste). Siaren förutspådde att fyra händelser med fyra inblandade personer kommer att få pojken att dra sig undan världen. De nämnda personerna var en åldring, en sjuke, en död och en munk. Kungen ville inte det för sin son därefter håller fadern, sonen skild från världen utanför palatset. Jag läste på (http://www.buddhasd.se/buddismen.html) att när Siddharta ville gå utanför palatset, kungen ordnade att man rensade alla gator och torg där sonen ville passera från sjuka, munkar och fattiga.

Fadern desperata försök varade tills Siddharta blev 20 år. Siddharta som var isolerade hittills ville upptäcka världen. Han gör en rad utflykter utanför palatset. En dag möter han i tur och ordning en åldring, en sjuk som dör framför hans ögon samt en munk på vandring. Han insåg att ålderdom ska drabba allt som är fött och allt levande bär dödens lukt med sig. Han undrade: vad är allt lidande för? Vad är meningen med livet om det innebär lidande från början till slut? Funderingarna var så stark så att han en natt lämnar palatset, sin fru och sonen i väg på att finna svaren och insikten om livet."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Siddharta Gautama och buddhismen

[26]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-04
  Översiktligt och i det stora hela bra. Den första delen med legenden om Siddharta Gautama var den som var till störst hjälp för mig, något kort men ändå med alla de viktiga delarna.
 • 2015-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt intressanta tankar, kul läsning. Exakt vad jag behövde. Precis vad jag behövde. Trevlig läsning
 • 2017-03-05
  Skriven av Studerande på Termin 11
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-10-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jätte bra, väldigt detaljerat och man fick ut mycket