Fördjupningsuppgift: Självmordstankar - Psykologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Psykologi A
  • VG
  • 4
  • 892
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Självmordstankar - Psykologi A

Uppsatsen innehåller information om självmord, vilka tecken som kan finnas, hur självmordsbenägna och deras respektive mår samt vilken hjälp som finns och vilken behandling som används mest i Sverige idag.

Följande frågeställningar besvaras:
- Vad leder till självmordstankar och vad innebär dessa?
- Vad innebär det att ha grava självmordstankar, och vad innebär det att ha någon närstående som har det?
- Vilka bakomliggande orsaker finns där vid självmord?
- Kan arv/miljö kopplas till den psykiska ohälsan?
- Vilka olika behandlingsprocesser finns?
- Är självmord/självmordstankar en psykisk ohälsa?

Lärarens kommentar

Den var bra men fattades lite delar.

Elevens kommentar

Mer text mer information och att använda mer psykologiska termer.

Utdrag

"Självmordstankar har vi alla haft någon gång i livet men har väldigt snabbt viftat bort tanken då den var flyktig och i stundens hetta när något kanske har känts hopplöst, men riktigt så är det inte för alla. Det finns dem var självmordstankarna stannar kvar och utvecklas till en psykisk ohälsa. Dessa tankar kan uppstå av olika anledningar och jag har delat upp och sammanfattat dem i 2 grupper – arv och miljö;

Miljö – omvärlden kan påverka psyket väldigt mycket och om du haft/har ett svårt liv, missbrukar, känner att du inte tillhör, har haft prat/händelser som handlar om självmord i din omgivning eller känner att världen svikit dig och du inte tillhör i den så kan tankar om självmord uppstå.

Arv – depressioner, bipolära och andra psykiska sjukdomar leder ofta till självmordstankar och depressioner kan ibland vara ett resultat av låg serotonin halt osv. Det har även kommit fram i forskningar att självmordsbenägna personer har låga halter av kortisol i blodet och i sitt saliv och det är ett stresshormon, man har även hittat ämnen i ryggmärgsvätskan som tyder på en hög inflammation i hjärnan. Man kan även ha en medfödd känslighet i nervsystemet som gör det lättare att bli deprimerad. Forskare har även gjort en koppling mellan självmordsbeteende och BDNF som är en del av nervsystemets utveckling."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Självmordstankar - Psykologi A

[0]
Inga användarrecensioner än.