Fördjupningsuppgift: Skiftnyckel - Teknik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Teknik
  • MVG
  • 2
  • 583
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Skiftnyckel - Teknik

En kortare fördjupningsuppgift från årskurs 8 där eleven beskriver vad en skiftnyckel är tillverkad av, hur den framställs och vilka fördelar / nackdelar som kan förknippas med användadet av en skiftnyckel. Vidare så redogör eleven även kort för hur skiftnyckeln återvinns.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra jobbat

Innehåll

Skiftnyckeln
Återvinning

Utdrag

"En skiftnyckel är gjord av Järn. Man kan ta återvunnet skrot och smälta ner det, hälla det i gjut formar som är formade efter dess storlek. Ämnena valsas och slaggen tas bort. Fördelen med järn är att man kan återvinna det hur många gånger som helst utan att förlora dess kvalité. Man sparar också enormt mycket energi jämfört med att bryta jungfrulig råvara.

Fördelarna med att det är gjort av stål är att den är gjord av stål, Den håller den går inte sönder. En vanlig nackdel med skiftnyckel är att det kan uppstå glatt i ”huvudet”. Då kan skruvskallen bli rund.
Innan malmen fraktas från gruvan till järnverket finmals den och gråberg sorteras bort. Gråberg är en del av malmstyckena som inte består av järnhaltigt mineral, Det som blir kvar efter pulvrisering och anrikning kallas slig. För att sligen ska kunna användas i masugnen måste brännas bort (sintras) till små klumpar, kulsinter."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Skiftnyckel - Teknik

[0]
Inga användarrecensioner än.