Fördjupningsuppgift: Solen - Fysik, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • A
  • 1
  • 413
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Solen - Fysik, årskurs 9

En kort, faktabaserad text där eleven redogör för solen och dess uppbyggnad. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Hon tyckte att den hade mycketbra slutsatser.

Utdrag

"Solen håller kvar planeterna i sina banor, den skänker livgivande energi och dominerar himlen. Solen är vårt lokala universums centrum. Solen ligger i mitten av solsystemet. Alla planeterna är bundna till solen genom sina omloppsbanor. Solen innehåller 99.8 procent av all massa i solsystemet, där de åtta planeterna, dvärgplaneterna, asteroiderna, kometerna och meteoroiderna fyller ut de resterade två tiondels procenten. Solen regerar över allt i sin del av rymden. Solen är 1392 miljoner kilometer i diameter. Jorden är i jämförelse bara 12746 kilometer i diameter. Faktum är att solen är så stor att jorden skulle få plats inuti solen 1,3 miljoner gånger och den har ungefär 330000 gånger större massa än jorden."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Solen - Fysik, årskurs 9

[0]
Inga användarrecensioner än.