Fördjupningsuppgift: Språksociologi - Svenska 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • VG
 • 2
 • 765
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Språksociologi - Svenska 2

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för fyra grenar inom språksociologi: kronolekter, etnolekter, sexolekter och sociolekter.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Kronolekter
- Etnolekter
- Sexolekter
- Sociolekter

Utdrag

"Kronolekter
Idag tycker de vuxna att ungdomar pratar med varandra på ett ganska ohyfsat sätt. De avbryter varandra mitt i en mening och använder mycket slang, och det är ord som till exempel asså, liksom, typ och chilla. De vuxna människorna är rädd att ungdomarna ska förstöra språket just eftersom att de använder mycket. Den äldre generationen pratar på ett mer tydligare sätt och använder mer Chester för att uttrycka sig.

När ungdomar pratar med varandra ör ljuduttrycket något som spelar stor roll, och de vill att det ska höras i betoningen vad man menar. Ofta återberättar man något i dialogform med en dramatisk ton, eller det beror såklart på vad man menar men i många fall kan jag själv känna igen mig i det. Man blir också ofta avbruten av någon annan, och ibland kan det vara väldigt frustrerande, men det kommer man över rätt fort eftersom det ändå är något som ungdomar gör dagligen. Man skulle nog kunna säga att det ingår i vårt sätt att uppträda mot varandra, och jag kan förstå det där med att vuxna tycker det är ohyfsat, men vi ser det på att annat sätt. Att slang använd av många ungdomar tycker jag verkligen stämmer, och jag själv använder det dagligen. Det här med att ungdomar skulle visa mer känslor och åsikter än vuxna är nog olika från person till person, och så är det med allt egentligen eftersom alla inte är lika, men kanske är det så att ungdomar vågar stå upp för sig själva och andra lite mer än vuxna."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Språksociologi - Svenska 2

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  en bra uppgift, tyddlig och strukturerad
 • 2014-05-13
  ett bra jobb med tydligt förklaring