Stenåldern och Bronsåldern | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Handels- och administrationsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia
  • G
  • 4
  • 1779
  • PDF

Stenåldern och Bronsåldern | Sammanfattning

En sammanfattande fördjupningsuppgift där eleven redogör för epokerna Stenåldern, Bronsåldern och Antiken (se fullständig förteckning över innehållet under "Innehåll"). Som källa har eleven använts sig av "Epok, Historia A".

Lärarens kommentar

Bra innehåll och fakta, men borde analyserat mer själv.

Elevens kommentar

Berätta mer med egna ord och reflektera mer.

Innehåll

STENÅLDERN
- Samlare och jägare
- Jordbrukare
- Norden under forntiden
- Högkulturer under forntiden
- Egypten, Mesopotamien och Induscivilisationen – de första stora staterna

BRONSÅLDERN

ANTIKEN
- Boskapskultur

GREKLAND 800 f kr – 500 e kr
- Samhällssystem
- Knossos (Kreta) och Mykene (Grekland)
- Illiaden och Odyssén
- Den grekiska kolonisationen 750 – 550 f kr
- Grekisk guldålder 400 – 300 f kr
- Sparta och Aten
- Krigen med Persien
- Makedonien och Alexander den store

ROM
- Den Romerska republiken 500 – 272 f kr
- Rom – en världsmakt – centrum i Medelhavsvärlden
- Inre strider 133 – 31 f kr

KEJSARTIDEN 31 f kr – 476 e kr
- Det Bysantiska riket

NORDEN UNDER ANTIKEN 500 f kr – 400 e kr

Utdrag

"STENÅLDERN: Samlare och jägare
Homo habilis och homo erectus kallas de två människoraser som var samlare. De levde för ca 2 - 1 miljon f.kr som nomader i små grupper och de blev aldrig speciellt många p.g.a. brist på föda. De ökade i antal när de började tillverka redskap av sten som gjorde det möjligt att jaga större djur. För att effektivisera jakten ytterligare så uppfanns fällor av olika slag och redskap av nya material (trä, horn, ben och skinn). Människan började även använda eld. Eftersom man blivit bättre på att jaga behövde man inte flytta runt lika mycket, alltså blev många bofasta. Detta gjorde att konkurrensen om mat och jaktmarker blev hårdare och därför blev många tvungna att förflytta sig till platser som inte var lika fördelaktiga att hitta föda på. Nya raser uppstod som var bättre anpassade till de nya förhållandena. Man fördelade arbetet så att det blev effektivare."... Köp tillgång för att läsa mer

Stenåldern och Bronsåldern | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.